“Wanneer luisteren om te reageren overgaat in luisteren om te begrijpen, ontstaat er echt contact” (Kenneth Smith)

Twee mediators komen bij u langs voor een kennismakings- en intakegesprek. In dit gesprek zullen zij met u bespreken of de kwestie geschikt is voor mediation en geven zij een toelichting op het SMART mediation proces. U weet dan wat u kunt verwachten. De mediators voeren daarna ook een gesprek met de andere partij.

Vervolgens zullen onze mediators afspraken inplannen met beide partijen samen. Het streven is om het hele mediationproces met twee bemiddelingsgesprekken binnen één maand af te ronden, zodat alle partijen weten waar ze aan toe zijn. Uiteraard hangt dit ook af van de beschikbare tijd en ruimte bij partijen.

Elk bemiddelingsgesprek duurt in beginsel maximaal twee uur. In deze vertrouwelijke gesprekken krijgen partijen de gelegenheid om hun kant van het verhaal te belichten en aan te geven wat zij werkelijk belangrijk vinden. Vervolgens zullen partijen onder begeleiding van onze SMART mediators zoeken naar een gezamenlijk gedragen oplossing.

De afspraken uit de bemiddelingsgesprekken worden door onze mediators in een kort verslag samengevat.
Indien de SMART mediation wordt afgesloten met een gezamenlijk gekozen oplossing, maken onze mediators voor u een vaststellingsovereenkomst. Deze wordt dan door beide partijen ondertekend.

Indien blijkt dat er wel kans op een oplossing is, maar twee bemiddelingsgesprekken daarvoor niet genoeg zijn, dan zullen de mediators, voordat de mediation werkzaamheden worden voortgezet, met u in overleg treden over een vervolg en de kosten daarvan.

Terug